Gry, które się mieszczą w kieszeni [KONKURS]

Możesz zabrać je praktycznie wszędzie ze sobą. Możesz grać w nie z rodziną i znajomymi, albo po prostu przeglądać i uczyć się przy okazji matematyki, geografii, angielskiego, czy… futbolu! Przedstawiam Kieszonkowce i zapraszam fanów piłki nożnej do konkursu.

 

O Kieszonkowcach już wspominałam, kiedy testowałam te do nauki języka angielskiego (Testujemy: Angielskie Kieszonkowce).

 

 

Dziś przedstawiam gry matematyczne i geograficzne.

 

 

„Gdzie Rzym, a gdzie Krym” to gra karciana przeznaczona dla osób w wieku od 7 do 107 lat. Karty przedstawiają europejskie państwa i ich stolice. Trochę zaskoczyło mnie, że nie ma Polski i Warszawy, ale chyba każdy siedmiolatek wie, jakie miasto jest stolicą naszego kraju. Ja grałam z czterolatką 😉 Na ciekawych ilustracjach Anny Kleszczewskiej znajdziemy m.in. reklamującego Czechy Krecika i symbol Brukseli – siusiającego Mannekena Pisa.

 

Najlepsze w Kieszonkowcach jest to, że jedną talią można grać w kilka gier (np. „Memory”, „Klapek”, „Karuzela”, „Szachraj”). I to nawet w osiem osób!

 

Kieszonkowce matematyczne to z kolei edukacyjne gry karciane, dzięki którym szybko i bezboleśnie opanujecie ułamki i procenty. „Trzecia połowa” jest przeznaczona dla dziesięciolatków i starszych, a „Na 200%” dla jedenastolatków i starszych. Jeśli jednak Twoje dziecko wcześniej wykaże zainteresowanie ułamkami i procentami – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zagrać i z młodszym graczem.

 

Są jeszcze Kieszonkowce logiczne (12+) i nowość – „Kieszonkowiec futbolowy Hattrick” dla fanów piłki nożnej w formie quizu. W talii znajdziemy aż 162 pytania quizowe o polskiej i światowej piłce nożnej – m.in. na temat gwiazd futbolu, kultowych klubów, mistrzostw. Jak znalazł przed  Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej 2018!

 

 

„Hattrick” zilustrował Maciej Łazowski, a pytania opracowała Małgorzata Chłopaś oraz klub miłośników futbolu wydawnictwa Edgard. Masz w domu fana piłki nożnej? Niech przystąpi do konkursu, w którym do wygrania 3 futbolowe Kieszonkowce! Wystarczy, że w dowolny sposób zinterpretuje zdanie: „Moją pasją jest piłka nożna”. Może napisać krótki tekst, opowiadanie lub wierszyk, może namalować obraz (a później cyknąć jego fotkę), możesz nawet nakręcić film. Odpowiedzi (teksty, pliki zdjęciowe audio i filmowe) należy przesłać na adres mailowy karolina@mamkowo.pl do 24 stycznia 2018 r. Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe, a także dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko i numer telefonu). Regulamin konkursu poniżej.

 

Więcej informacji na temat Kieszonkowców znajdziesz na stronie internetowej – www.kieszonkowce.pl.

 

Regulamin konkursu „Hattrick”:

 1. Konkurs „Hattrick” (zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) organizowany jest przez blogo-serwis Mamkowo.pl przy współpracy z marką Kieszonkowce.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.
 4. Konkurs polega na dowolnym zinterpretowaniu zdania: „Moją pasją jest piłka nożna” i wysłaniu odpowiedzi (teksty, pliki zdjęciowe audio i filmowe) na adres mailowy karolina@mamkowo.pl do 24 stycznia 2018 r. Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe, a także dane uczestnika Konkursu (imię, nazwisko i numer telefonu).
 5. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 6. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy Mamkowo.pl zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nagród nie wysyłamy za granicę).
 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 25 stycznia 2018 r. przez Organizatora, trójka zwycięzców zostanie poinformowana telefonicznie oraz poprzez wpis na blogo-serwisie Mamkowo.pl.
 8. Nagrodą w Konkursie są trzy gry „Kieszonkowiec futbolowy Hattrick”. Nagrody zostaną wysłane pocztą. Wygrana nie przekracza kwoty 760 zł, zatem wolna jest od podatku.
 9. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 10. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (mailowo na adres: karolina@mamkowo.pl). Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.
 11. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. Posiada jedynie kontaktowy adres e-mail Uczestnika. Publikacji podlegają dane osobowe zwycięzcy Konkursu oraz zwycięska odpowiedź na pytanie konkursowe, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

5 myśli na temat “Gry, które się mieszczą w kieszeni [KONKURS]

Pozostaw odpowiedź leokadia Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *