Nie pozwólmy na kolejne zabójstwa dzieci

„Co roku ponad 2700 dzieci poniżej 1. roku życia jest hospitalizowanych z powodu poważnych urazów głowy, w tym urazów mózgu. Wiele z tych obrażeń jest skutkiem umyślnego działania, co potwierdzają wyniki badań, zgodnie z którymi, 40% dzieci w Polsce doznało przemocy ze strony bliskich dorosłych”. Tymczasem w Polsce przypadki śmierci dzieci nie są poddawane systemowej ocenie.

Te straszne statystyki przedstawia Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która zachęca do podpisania petycji do prezydenta Andrzeja Dudy.

– O krzywdzeniu dzieci często dowiadujemy się dopiero wtedy, kiedy dziecko umiera w tragicznych okolicznościach – czytamy na stronie fundacji. – Media regularnie informują o przypadkach przemocy wobec dzieci, których konsekwencje prowadzą do ich kalectwa lub śmierci. Dlaczego tak się dzieje? Co nie działa w polskim systemie ochrony dzieci, że tym tragediom nie udaje się zapobiec? Dlaczego to takie ważne? Konieczne jest poznanie odpowiedzi na te pytania, aby móc wyciągać wnioski i lepiej chronić dzieci. Apelujemy o wprowadzenie w Polsce procedury analizowania przyczyn wszystkich przypadków maltretowania dzieci. Chcemy, żeby polski rząd badał przypadki maltretowania dzieci, ze szczególną troską i uwagą te ze skutkiem śmiertelnym. Chcemy dowiedzieć się, co konkretnie zawiodło, co należało zrobić inaczej, żeby dzieci były bardziej bezpieczne. Dzięki temu, zwiększymy szanse na ocalenie kolejnych dzieci, które są ofiarami przemocy.

Fundacja wnosi o wprowadzenie do polskiego porządku prawnego ustawy o ochronie dzieci zawierającej następujące rozwiązania prawne:
• wprowadzenia w Polsce obowiązku realizowania procedury analizowania wszystkich poważnych, w tym zwłaszcza śmiertelnych, przypadków krzywdzenia dzieci, a także poważnych urazów u dzieci, których przyczyna jest niewyjaśniona;
• każdorazowo w przypadku poważnego maltretowania dziecka, obowiązku poddawania wnikliwej ocenie wszystkich elementów systemu ochrony dzieci na danym terenie, m.in. jakości współpracy specjalistów, obowiązujących procedur, poziomu wiedzy i umiejętności kadr, dostępnej oferty wsparcia dla osób w trudnej sytuacji, prowadzonych działań profilaktycznych;
• obowiązku przygotowywania raportów z prowadzonych analiz zawierających rekomendacje usprawnień i podawania ich do wiadomości wszystkich lokalnych służb;
• wyznaczenia osób odpowiedzialnych za wdrożenie rekomendacji.

– Niech Pan nie pozwoli, by w Polsce z powodu przemocy cierpiały i ginęły dzieci, a ich tragedie były jedynie kolejnym newsem w wiadomościach – apelują do prezydenta członkowie fundacji.

Petycję można elektronicznie podpisać tutaj: https://fdds.pl/petycja/

KOM
Ilustracja pochodzi z kampanii społecznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje), przygotowanej przez agencję DDB Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *