Redakcja

Redaktor naczelny – twórca bloga: Karolina Osińska-Marcińczyk

Stale współpracują:

Rafał Kowalski (foto)
Ireneusz Marcińczyk (foto)
Anna Pawłowska (foto)