Twoje Dziecko może doradzać ministrowi edukacji

Można jeszcze zgłaszać kandydatury do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Termin rekrutacji został wydłużony do 20 sierpnia.

– Kandydatów, którzy już wysłali zgłoszenia i otrzymali od nas informację o brakach formalnych, informujemy, że do 20 sierpnia br. należy wysłać poprawione zgłoszenie lub dosłać brakujące informacje – mówią pracownicy MEN. Zgłoszenie należy wysłać na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
z dopiskiem: RDiM – czwarta kadencja. 

Wystarczy przesłać prawidłowo wypełniony i podpisany (czytelnie imieniem i nazwiskiem) formularz. Ważne, aby w formularzu uzasadnić własną kandydaturę. Można (ale nie trzeba) dołączyć swoje CV. Jeśli kandydat jest niepełnoletni, konieczne jest podpisanie formularza przez jego rodzica/opiekuna prawnego.  

Co będzie oceniane?
• zaangażowanie w wolontariat,
• zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym),
• osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach).

– Zachęcamy do wysłania swojego zgłoszenia osoby, które jeszcze nie wzięły udziału w naborze – mówią pracownicy ministerstwa.

Formularz do pobrania tutaj.

KOM

Zaciekawiło Cię to? Proszę podaj dalej!
error

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *