10 faktów o maturze 2018

Zakwitły kasztany, majówka dla niektórych skończona, czas najwyższy na egzamin dojrzałości… Oto 10 faktów o maturze 2018.

 

 1. 272 600

– tylu tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego.

 

 1. 25 maja

– do tego dnia potrwa tegoroczny egzamin maturalny (w terminach od 4 do 23 maja będzie odbywała się część pisemna, zaś część ustna została zaplanowana od 5 do 25 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 22 maja – oprócz 13 i 20 maja).

 

 1. Dwie sesje egzaminacyjne każdego dnia

– pierwsza – o godz. 9.00, druga – o godz. 14.00

 

 1. Dwie formuły

– do egzaminu w „nowej” formule przystępują tegoroczni (2018) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum (ok. 272 600 osób), absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (ok. 380 egzaminów), a także absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2015–2017 oraz absolwenci technikum z lat 2016–2017, którzy zdecydowali się:

 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 5 900 egzaminów w części ustnej oraz ok. 43 400 egzaminów w części pisemnej) lub
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 80 egzaminów w części ustnej oraz ok. 11 500 egzaminów w części pisemnej) lub
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 6 000 egzaminów w części ustnej oraz ok. 109 500 egzaminów w części pisemnej);

– do egzaminu w „starej” formule przystępują: absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (ok. 1 700 osób) lub zdecydowali się:

 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 3 900 egzaminów w części ustnej oraz ok. 13 400 egzaminów w części pisemnej) lub
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 50 egzaminów w części ustnej oraz ok. 3 400 egzaminów w części pisemnej) lub
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 390 egzaminów w części ustnej oraz ok. 6 600 egzaminów w części pisemnej).

 

 1. Przedmioty obowiązkowe:

– w części pisemnej:

 • język polski – na poziomie podstawowym,
 • matematyka – na poziomie podstawowym,
 • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,
 • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej),

– w części ustnej:

 • język polski – bez określania poziomu,
 • język obcy nowożytny – bez określania poziomu,
 • język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

 

 1. Wygrywa angielski

– najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to: język angielski (53,8% zdających), geografia (26,7% zdających) i matematyka (25,5% zdających).

 

 1. 444 różnego rodzaju arkusze oraz 86 różnego rodzaju płyt

– tyle przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna (płyty do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu).

 

 1. 1190 zadań

– tyle przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych, w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 1. 3 lipca

– tego dnia ogłoszone zostaną ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

 

 1. Możesz sprawdzić na stronie CKE

– arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl i okręgowych komisji egzaminacyjnych:

 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9.00 – tego samego dnia około godz. 14.00,
 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14.00 – tego samego dnia około godz. 19.00.

 

Opr. KOM

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *