HiT czy kit? Nowy przedmiot dla szkół średnich

To już pewne. Zamiast wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym w planach lekcji w szkołach ponadpodstawowych pojawi się „historia i teraźniejszość”.

Nowy przedmiot będzie nauczany od 1 września 2022 r. Po co ta zmiana? Szczerze mówiąc nie wiem…

Ministerstwo Edukacji i Nauki już poinformowało, że jeszcze w grudniu do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafi projekt podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość. A sam przedmiot zostanie wprowadzony od 1 września 2022 r. w klasie I szkoły ponadpodstawowej, zastępując wiedzę o społeczeństwie na poziomie podstawowym. WoS w zakresie rozszerzonym dla uczniów technikum i liceum pozostanie bez zmian.  

Czego uczniowie będą się uczyć w ramach historii i teraźniejszości? Treści nowego przedmiotu będą obejmowały zagadnienia z obecnej podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym oraz zagadnienia z historii najnowszej: dzieje powojenne od 1945 r. do 2015 r., Polska i świat. Dlaczego akurat do 2015 r.? Czyżby dlatego, że w 2015 r. do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość i rządzący nie chcą być oceniani przez młodzież?

Jak czytamy na stronie ministerstwa: Treści z dotychczasowego przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym zostaną wkomponowane w kontekst historyczny, co umożliwi uczniom lepsze zrozumienie złożonych procesów historycznych oraz społeczno-politycznych. 

Dlaczego nie mógł zostać WoS wzbogacony ewentualnie w podstawie programowej o nowe zagadnienia? Nie wiem. Ministerstwo tłumaczy, że celem wprowadzenia nowego przedmiotu jest zwiększenie zakresu zagadnień związanych z historią najnowszą w edukacji historycznej uczniów szkół ponadpodstawowych.

Fakt jest taki, że książek z WoS-u nie sprzedadzą już młodszym dzisiejsi pierwszoklasiści. A dzisiejsi ósmoklasiści będą musieli kupić zupełnie nowe książki do zupełnie nowego przedmiotu. Za to wzbogacą się firmy produkujące podręczniki.

Zmienią się też lekcje historii. Podstawa programowa tego przedmiotu dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia zostanie uzupełniona o treści nauczania: wymagania szczegółowe obejmujące wydarzenia z okresu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (od 2004 r. do 2015 r.). Znów do 2015…

Ile tego będzie? Nie zmieni się łączna liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych, ale… Wymiar godzin przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia w liceum ogólnokształcącym i technikum zamiast obecnych 2 godzin przeznaczonych na przedmiot wiedza o społeczeństwie. Wymiar godzin historii w cyklu kształcenia w zakresie podstawowym zmieni się z obecnych 8 i będzie wynosił 7.

Minister Edukacji i Nauki powołał zespół ekspertów, który pracuje nie tylko nad przygotowaniem projektu podstawy programowej nowego przedmiotu historia i teraźniejszość oraz propozycji zmian w podstawie programowej przedmiotów: historia (zakres podstawowy i rozszerzony), ale także wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) dla szkół ponadpodstawowych. Zmienią się więc wszystkie te podręczniki…

Karolina Osińska-Marcińczyk
Foto: MEiN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *