Jak to było w PRL-u… [KONKURS]

Wiem, wiem, rzadko ktoś jest tak stary, jak ja, że pamięta jeszcze poprzedni ustrój. Dla młodych gra w „Kieszonkowca kultowego PRL” będzie lekcją historii. Dla starych (jak ja) – wspominaniem przeszłości. Tak czy inaczej – zagrać warto. Tym bardziej, że na Mamkowo możecie wygrać te gry!

 

Quiz karciany o życiu w Polsce Ludowej, który właśnie ukazał się na rynku, zawiera 165 pytań quizowych. Można sobie taki quiz urządzić podczas spotkań towarzyskich. Ja poodpowiadałam na pytania z koleżanką podczas długiej podróży pociągiem. Niektóre pytania nas zaskoczyły. A inne przywołały miłe wspomnienia.

 

 

O Kieszonkowcach pisałam Wam nie raz (zerknij tu). W serii znajdują się gry i quizy karciane do nauki matematyki, geografii i języka angielskiego (zobacz tutaj), ćwiczenia myślenia logicznego i rozwijania wiedzy. Wszystkie zostały przygotowane przez specjalistów i zilustrowane przez utalentowanych polskich rysowników. Autorem ilustracji do Kieszonkowca PRL jest Maciej Bohdanowicz.

 

Masz ochotę na rozgrywkę? Napisz do mnie maila! Konkurs polega na dowolnym zinterpretowaniu zdania: „W czasach naszej młodości…” i wysłaniu odpowiedzi (teksty, pliki zdjęciowe audio i filmowe) na adres mailowy karolina@mamkowo.pl do 20 maja 2018 r. Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe, a także dane uczestnika Konkursu (imię, nazwisko i numer telefonu). W tytule wiadomości należy podać hasło: „PRL”. Pełny tekst regulaminu konkursu poniżej.

 

 

Regulamin konkursu „PRL”

 1. Konkurs „PRL” (zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) organizowany jest przez blogo-serwis Mamkowo.pl przy współpracy z marką Kieszonkowce.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.
 4. Konkurs polega na dowolnym zinterpretowaniu zdania: „W czasach naszej młodości…” i wysłaniu odpowiedzi (teksty, pliki zdjęciowe audio i filmowe) na adres mailowy karolina@mamkowo.pl do 20 maja 2018 r. Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe, a także dane uczestnika Konkursu (imię, nazwisko i numer telefonu). W tytule wiadomości należy podać hasło: „PRL”.
 5. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 6. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy Czytelnicy Mamkowo.pl zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nagród nie wysyłamy za granicę).
 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 25 maja 2018 r. przez Organizatora, trójka zwycięzców zostanie poinformowana telefonicznie.
 8. Nagrodą w Konkursie są trzy gry „Kieszonkowiec kultowy PRL”. Nagrody zostaną wysłane pocztą. Wygrana nie przekracza kwoty 760 zł, zatem wolna jest od podatku.
 9. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 10. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (mailowo na adres: karolina@mamkowo.pl). Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.
 11. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. Posiada jedynie kontaktowy adres e-mail Uczestnika. Publikacji podlegają dane osobowe zwycięzcy Konkursu oraz zwycięska odpowiedź na pytanie konkursowe, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

 

Karolina O-M

 

5 komentarzy do “Jak to było w PRL-u… [KONKURS]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *