Porody rodzinne pomimo epidemii

– Osoba towarzysząca ma prawo uczestniczyć w porodzie rodzinnym mimo epidemii COVID-19 – podkreśla Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ przeznaczył dodatkowe środki finansowe dla szpitali na udzielanie świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym. Dzięki temu wycena porodu zwiększyła się o ok. 100 zł. Te pieniądze powinny być wykorzystane m.in. na środki ochrony osobistej dla osoby towarzyszącej podczas porodu.

Zakaz porodów rodzinnych wprowadziły praktycznie wszystkie szpitale już w marcu. Wraz z luzowaniem obostrzeń niektóre z nich przywróciły możliwość rodzenia z osobą towarzyszącą. Najczęściej taka osoba, np. ojciec dziecka, mogła być obecna podczas akcji porodowej i 2 godziny po porodzie. Wiele szpitali wprowadziło zapisy o tym, że partner musi posiadać zaświadczenie o wykonaniu testu wykrywającego koronawirusa, wykonanego maksymalnie na 5 dni przed datą porodu. Tylko jak ustalić tę datę, skoro nie potrafią tego nawet doświadczeni położnicy?

– Nieuzasadnione i nieracjonalne jest żądanie świadczeniodawców wykonania testu PCR w kierunku COVID-19 przez osoby towarzyszące, na 5 dni przed porodem. Poród jest – co do zasady – zdarzeniem nieplanowanym – zaznaczył teraz w lipcu prezes NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do zgłaszania nieprawidłowości, jeśli świadczeniodawca odmówił komuś uczestniczenia w porodzie jako osoba towarzysząca z powodu niedostarczenia wyniku testu na COVID-19. Najlepiej zgłosić się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta (ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, mail: kancelaria@rpp.gov.pl, tel.: 22 532 82 50, fax: 22 506 50 64).

Jak to jest rzeczywiście w szpitalach w Polsce? Na przykład szpital św. Anny w Piasecznie poinformował już w maju o wznowieniu porodów rodzinnych. Obowiązują tam pewne obostrzenia:

 • W porodzie rodzinnym może uczestniczyć tylko jedna osoba towarzysząca.
 • Osoby przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.
 • Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją bez styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19.
 • Przy przyjęciu do szpitala osoba towarzysząca przechodzi triage i podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca, tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić ankietę epidemiologiczną.
 • Po wstępnym badaniu pacjentki i analizie ankiety epidemiologicznej decyzje o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz lub położna Izby Przyjęć.
 • Osoba towarzysząca przez cały pobyt w sali porodowej zachowuje bezpieczny, 2-metrowy dystans wobec personelu medycznego oraz ma założoną maskę ochronną, fartuch ochronny, ochraniacze na buty oraz często dezynfekuje ręce (szpital zapewnia powyższe środki ochrony, z wyjątkiem masek dla osób towarzyszących – należy mieć je ze sobą w liczbie przynajmniej 5 szt.).
 • Osoba towarzysząca nie może opuszczać sali porodowej. W przypadku zabiegów medycznych może zostać poproszona o opuszczenie sali i czekanie we wskazanym miejscu.
 • Po porodzie osoba towarzysząca może przebywać w sali z pacjentką i dzieckiem przez 2 godziny.
 • Osoba towarzysząca nie uczestniczy w porodzie zabiegowym lub przez cesarskie cięcie.
 • Nieprzestrzeganie zasad lub zaleceń personelu może skutkować nakazem natychmiastowego opuszczenia szpitala.
 • Szpital zastrzega sobie prawo do zmian decyzji w trybie natychmiastowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *