Twoje Dziecko może doradzać ministrowi edukacji

Można jeszcze zgłaszać kandydatury do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Termin rekrutacji został wydłużony do 20 sierpnia.

– Kandydatów, którzy już wysłali zgłoszenia i otrzymali od nas informację o brakach formalnych, informujemy, że do 20 sierpnia br. należy wysłać poprawione zgłoszenie lub dosłać brakujące informacje – mówią pracownicy MEN. Zgłoszenie należy wysłać na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
z dopiskiem: RDiM – czwarta kadencja. 

Wystarczy przesłać prawidłowo wypełniony i podpisany (czytelnie imieniem i nazwiskiem) formularz. Ważne, aby w formularzu uzasadnić własną kandydaturę. Można (ale nie trzeba) dołączyć swoje CV. Jeśli kandydat jest niepełnoletni, konieczne jest podpisanie formularza przez jego rodzica/opiekuna prawnego.  

Co będzie oceniane?
• zaangażowanie w wolontariat,
• zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym),
• osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach).

– Zachęcamy do wysłania swojego zgłoszenia osoby, które jeszcze nie wzięły udziału w naborze – mówią pracownicy ministerstwa.

Formularz do pobrania tutaj.

KOM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *