Lex „Maluchy za kraty” – będą mogli Twojego dziesięciolatka zamknąć w poprawczaku

Sejm przegłosował skandaliczną ustawę, która pozwala na użycie pasów bezpieczeństwa i paralizatorów wobec 10-letnich dzieci.

Masz niegrzeczne dziecko? Wyobraź sobie, że gdy skończy 10-lat, będzie mogło być skierowane do zakładu poprawczego, w którym będą też przebywać 24-latkowie…

Sejm przyjął kontrowersyjną ustawę o „wspieraniu i resocjalizacji nieletnich”, w której jest m.in. zgoda na użycie wobec nieletniego środka przymusu bezpośredniego, np. paralizatora. Dzieci mają tez być krępowane w pachach na łóżku i trafiać do izolatek.  

Kontrowersyjna ustawa zakłada, że pobyt w zakładzie poprawczym będzie mógł trwać od momentu ukończenia przez dziecko 10 roku życia, do momentu ukończenia przez wychowanka 24 lat. W jednym zakładzie będą więc mogli przezywać dorośli ludzie i małe dzieci.

W świetle prawa więc zabierane od rodziców za kraty będą 10-letnie dzieci. A dziwne jest to, bo ustawa zaczyna się od słów:

„Uznając rodzinę za naturalne środowisko rozwoju człowieka oraz opierając się na zasadzie autonomii rodziny i pierwszoplanowej roli rodziców – matki i ojca – w przekazywaniu nieletnim wartości, zasad i niezbędnych wzorców, kierując się nadto prawem nieletnich do szczególnej troski i pomocy oraz zasadą subsydiarności, Rzeczpospolita Polska otacza rodzinę ochroną i wsparciem w wychowaniu, które respektując chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Umacnianie poczucia odpowiedzialności rodzin za przygotowanie dzieci do życia we wspólnocie, jako indywidualnie ukształtowanej jednostki oraz za wychowanie nieletnich na osoby świadome swych obowiązków rodzinnych i obywatelskich jest wspólnym dobrem całego społeczeństwa. W dążeniu do wzmacniania świadomości odpowiedzialności za własne czyny, przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczaniu się przez nich czynów karalnych oraz stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem lub z zasadami współżycia społecznego, stanowi się, co następuje”.

10-latki poprawczakiem mają być karane za demoralizację, czyli dopuszczenie się czynu zabronionego, naruszanie zasad współżycia społecznego, uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, używanie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, ich prekursorów, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, zwanych dalej „substancją psychoaktywną”, uprawianie nierządu… Jeśli więc Twoje dziecko nie będzie się uczyć, może trafić za kraty.

Fot. Canva

One thought on “Lex „Maluchy za kraty” – będą mogli Twojego dziesięciolatka zamknąć w poprawczaku

  • 19 lipca 2022 o 08:00
    Permalink

    Czytala autorka ustawe ze nazywa ja skandaliczna ? Czy wiesz jaka ustawa do tej była w zastosowaniu ? Jak w kontrze jest represyjna lub nie ? Czy tylko powielasz bzdury opozycji ? Nie pozdrawiam.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *