500+: Możesz już składać wniosek

Rusza składanie wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Jeśli złożysz papiery w sierpniu, w październiku otrzymasz zasiłek. Jeśli poczekasz do września – możesz dostać dopiero w listopadzie (z wyrównaniem). Jeśli do października – pieniędzy spodziewaj się dopiero w grudniu.

 

Wnioski składane w ciągu najbliższych tygodni pozwalają na ustalenie prawa do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” na okres roku – od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. I tak już będzie co rok, dopóki rządowy program będzie trwał.

 

Jeśli złożyłabyś wniosek później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 

Jak złożyć wniosek?

 

Możesz osobiście, listownie lub przez internet. Niezbędne formularze dostaniesz w swoim urzędzie miasta/gminy, ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej wyznaczonej w Twojej gminie (np. w centrum świadczeń). Druki wniosków są już dostępne na internetowej stronie MRPiPS pod tym adresem.

 

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet (poprzez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną).

 

Kto może otrzymać świadczenie?

 

Główne zasady przyznawania 500+ pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.

 

Są zmiany

 

Rząd nieco „uszczelnił” program. Nie da się już (ponoć) deklarować niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, dopasowywać przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko oraz pobierać świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce. A to dlatego, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica (do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica). Wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.

 

Został też ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. Od dziś można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Na koniec czerwca 3,985 mln dzieci, czyli 57,8 proc., otrzymywało świadczenie z Programu „Rodzina 500 plus” – mówi minister Elżbieta Rafalska. –  Od początku programu na świadczenie 500+ wydatkowano 29,7 mld zł. 

 

KOM

 

 

4 komentarze do “500+: Możesz już składać wniosek

 • 1 sierpnia 2017 o 11:01
  Permalink

  Bez sensu. Skoro mam 2 dzieci, to wiadomo, że na to drugie mi się 500 należy. To po co ciągle składac wnioski? Powinno tobyć przyznawane do 18rż i już!

  Odpowiedz
 • 7 sierpnia 2017 o 10:28
  Permalink

  Ja się nie kwalifikuję, bo mam jednno dziecko i zarabiam. Gdybym nie zarabiała, to bym się kwalifikowała. Państwo nagradza nieróbstwo

  Odpowiedz
  • 7 sierpnia 2017 o 10:28
   Permalink

   I jaki to przykład dla młodego pokolenia?

   Odpowiedz
 • 7 sierpnia 2017 o 17:23
  Permalink

  A ja się cieszę, że jest te 500plus i że co roku sprawdzają wszystkich, tak powinno być

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *