Walczą z próbami samobójczymi w polskich szkołach

Porozumienie „TAK dla prewencji suicydalnej” ma na celu walczyć o przeciwdziałanie próbom samobójczym w polskich szkołach. Do porozumienia dołączyło ponad 30 organizacji, zebrano 9 tysięcy podpisów pod petycją kierowaną do resortu zdrowia i resortu edukacji. Dziś została ona oficjalnie złożona. Wsparło ją także Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W imieniu wszystkich organizacji wypowiadali się także rodzice i nauczyciele.

Powstało porozumienie

W styczniu Fundacja GrowSpace podała do wiadomości dane zebrane z Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej. Wynika z nich, że liczba przypadków prób samobójczych dzieci i młodzieży do 18 r.ż przekroczyła 2000. Skierowana dwa tygodnie temu petycja „TAK dla prewencji suicydalnej” przekształciła się w porozumienie organizacji społecznych. Dołączyło ponad 30 fundacji, stowarzyszeń  grup nieformalnych. Zebrano 9 tysięcy podpisów.

– Wsparcie społeczne jest ogromne. Każdy podpis przybliża nas do celu, jakim jest zapewnienie pełnej ochrony młodym osobom w kryzysie zdrowia psychicznego. Składamy dziś oficjalnie petycję i oczekujemy reakcji resortu edukacji i resortu zdrowia a także planu konkretnych działań. – Mówi Dominik Kuc w imieniu porozumienia „TAK dla prewencji suicydalnej”.

Do porozumienia dołączają kolejne organizacje raz grupy. Postulaty wsparło także Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, które również oczekuje reakcji ze strony Ministerstw.

Dalsze kroki

Na skutek działań Fundacji GrowSpace, działania parlamentarne podjęły dwa największe kluby opozycyjne: Koalicja Obywatelska oraz Lewica. Dane dotyczące kryzysów suicydalnych były publikowane i omawiane na posiedzeniu zespołu parlamentarnego ds. zdrowia psychicznego.

Zapowiedziane są także kolejne działania. Porozumienie „TAK dla prewencji suicydalnej” będzie monitorować dalsze prace parlamentarne, będzie uczestniczyć w Okrągłym Stole dla psychiatrii dziecięcej 10 marca oraz domagać się reakcji rządzących. Odbywać się będą także lokalne akcje. Wspólnie z Komisją Europejską, Fundacja GrowSpace tworzy lokalne Młodzieżowe Sieci Bezpieczeństwa w 8 miastach w różnych regionach Polski.

Kontakt:

Dominik Kuc, 518598585, dominik.kuc@growspace.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *