Jak okiełznać agresję dziecka? [KONKURS]

Skąd się bierze złość u dziecka? Jak właściwie na nią reagować i jak nauczyć dziecko radzenia sobie z silnymi emocjami? Co robić, kiedy rodzeństwo ze sobą walczy? Odpowiedzi na te pytania pomaga rodzicom odnaleźć Katarzyna Kubiczek, mama trójki dzieci, trenerka Familylab Polska.

 

Na inspirujące warsztaty pod hasłem „Agresja – niebezpieczne tabu” zaprasza rodziców ze Świdnicy i okolic Akademia Nauki – Centrum Świadomego Rozwoju. Mamkowo.pl patronuje temu wydarzeniu. Mam z tej okazji dla Was dwie wejściówki na warsztaty! Ale o tym za chwilę.

 

Najpierw o prowadzącej. Katarzyna Kubiczek to certyfikowany trener Familylab, która ukończyła szkolenie Porozumienia bez Przemocy według Marshalla Rosenberga. – Jednak największą kopalnią wiedzy są dla mnie moje dzieci i idące za tym doświadczenie – mówi. – To codzienność z nimi inspiruje mnie do zadawania sobie kolejnych pytań i szukania odpowiedzi. To one pomagają mi w rozwijaniu wiedzy o sobie i to bez wątpienia dzięki nim, dzisiaj znajduję się w tym miejscu.

 

Trenerka przypomina słowa Jespera Juula: „Zachowania agresywne u dzieci nie są przejawem złego charakteru, lecz ważnym sygnałem dla rodziców i nauczycieli. Czasami wskazują na chwilową frustrację, innym razem na głębszy problem. Na dorosłych spoczywa obowiązek zrozumienia tego przekazu oraz nauczenie dzieci przekształcania agresji w konstruktywne działanie”.

 

Warsztaty w Świdnicy na Dolnym Śląsku zaplanowane są na sobotę, 12 maja, na godz. 10.00-12.00. Miejsce: Akademia Nauki – Centrum Świadomego Rozwoju – Rynek 38/3, Świdnica. Inwestycja: 70 zł za osobę / 130 zł za parę / 240 zł za 4 osoby. Zapisy: tel. 508 383 418. Liczba miejsc jest ograniczona! Gwarancją miejsc jest dokonanie wpłaty na konto: ING 62105019081000009231641904, Akademia Rozwoju Zdzisław Bryndza z dopiskiem „Agresja – imię i nazwisko uczestnika”.

 

Jak wspominałam, mam dla Was dwa zaproszenia na warsztaty. Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Wystarczy wysłać do mnie maila z odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego właśnie Ty powinnaś (powinieneś) wybrać się na warsztaty ‘Agresja – niebezpieczne tabu’ z Katarzyną Kubiczek, które odbędą się w Świdnicy w sobotę, 12 maja 2018 r., w Akademii Nauki – Centrum Świadomego Rozwoju – Rynek 38/3, Świdnica?” – na adres mailowy karolina@mamkowo.pl do 30 kwietnia 2018 r. I oczarować mnie odpowiedzią 😉 W mailu podaj też imię, nazwisko i numer telefonu. Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej. Powodzenia!

 

Regulamin konkursu „Jak okiełznać agresję dziecka?”

 1. Konkurs „Jak okiełznać agresję dziecka?” (zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) organizowany jest przez blogo-serwis Mamkowo.pl przy współpracy z Akademią Nauki – Centrum Świadomego Rozwoju w Świdnicy.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.
 4. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego właśnie Ty powinnaś (powinieneś) wybrać się na warsztaty ‘Agresja – niebezpieczne tabu’ z Katarzyną Kubiczek, które odbędą się w Świdnicy w sobotę, 12 maja 2018 r., w Akademii Nauki – Centrum Świadomego Rozwoju – Rynek 38/3, Świdnica?” i wysłaniu jej na adres mailowy karolina@mamkowo.pl do 30 kwietnia 2018 r. Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe, a także dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko i numer telefonu), w treści maila należy wpisać słowo „Agresja”. Z jednego adresu mailowego można wysłać tylko jedną wiadomość konkursową.
 5. Nagrodami w Konkursie są dwie pojedyncze wejściówki na warsztaty ‘Agresja – niebezpieczne tabu’ z Katarzyną Kubiczek, które odbędą się w Świdnicy w sobotę, 12 maja 2018 r., w Akademii Nauki – Centrum Świadomego Rozwoju – Rynek 38/3, Świdnica. Wygrana nie przekracza kwoty 760 zł, zatem wolna jest od podatku. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
 6. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 7. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy Mamkowo.pl zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 3 maja 2018 r. przez Organizatora, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie oraz poprzez wpis na blogo-serwisie Mamkowo.pl.
 9. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 10. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (mailowo na adres: karolina@mamkowo.pl). Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.
 11. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. Posiada jedynie kontaktowy adres e-mail Uczestnika. Publikacji podlegają dane osobowe zwycięzcy Konkursu oraz zwycięska odpowiedź na pytanie konkursowe, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

 

Karolina O-M

 

Wpis powstał przy współpracy z Akademią Nauki – Centrum Świadomego Rozwoju w Świdnicy

 

 

 

5 myśli na temat “Jak okiełznać agresję dziecka? [KONKURS]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *