BIBLIOTECZKA MAMKOWO.PL: „Na tropie angielskich słówek”

Kapitan Nauka przygotował mega książkę do nauki języka angielskiego z dziećmi. Duży format (231×310 mm), grube kartonowe strony i rozkładówki ze słówkami narysowane przez jedenastu ilustratorów! A do tego pomoc w postacie nagrań wszystkich słówek, co sprawia, że możemy z dzieckiem uczyć się języka, nawet jeśli sami mamy problemy z angielską wymową!

„Na tropie angielskich słówek” to książka obrazkowa – dwanaście bogato ilustrowanych rozkładówek, które zabierają młodych odkrywców w podróż po rzeczywistych i całkiem zmyślonych światach. Światy te to: Statek piracki (liczby), Pory roku (przyroda i pogoda), W pracowni malarza (kolory i kształty), W krainie czarów (zabawki), Przyjęcie domowe (moja rodzina), Na tropie złodzieja (przyimki), W zoo (zwierzęta dzikie i gospodarskie), W lunaparku (emocje), W mieście (środki transportu), Plac zabaw (części ciała i ubrania),W kawiarni (jedzenie) oraz Planeta dziwolągów (przymiotniki i przeciwieństwa).

Jak przekonuje wydawca (i ja się z nim zgadzam), szukanie szczegółów, ukrytych postaci i wymyślanie historii inspirowanych ilustracjami to zabawa na wiele godzin oraz doskonałe ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji.

W książce angielskie wyrazy, zwroty i proste zdania pojawiają się na planszach na zasadzie skojarzeń, a każdą rozkładówkę cechuje niepowtarzalny styl i charakter. – To pierwsze na polskim rynku połączeniem picture booka i słownika angielsko-polskiego – mówi Monika Biaduń-Maciejewska z Wydawnictwa Edgard. – Dwanaście rozkładówek zostało przygotowanych przez jedenastu polskich ilustratorów, którzy z właściwym sobie stylem i swobodą twórczą zaprojektowali unikalny obraz na potrzeby tej wielkoformatowej książki.

Wszystkie słówka w książce są podane w polskim tłumaczeniu. Dodatkowo można pobrać nagrania z poprawną wymową (wymawia je native speaker) w formacie mp3 ze strony www.KapitanNauka.pl/natropie.

Tytuł: „Na tropie angielskich słówek”
Redakcja: Hubert Bobrowski, Renata Kicka
Ilustracje: Kamila Kozłowska, Agata Kopff, Daria Bidzińska, Katarzyna Urbaniak, Katarzyna Fus, Paulina Wyrt, Maciej Łazowski, Tomasz Kowal, Katarzyna Kołodziej, Robert Romanowicz i Marcin Minor
Wydawnictwo: Edgard
Rok wydania: 2017

Mam dla Was jeden egzemplarz tej wyjątkowej książki! Masz ochotę dostać ją pod choinkę? Weź udział w konkursie (regulamin u dołu postu). Wystarczy, że do 5 grudnia 2017 r. wyślesz mi na maila karolina@mamkowo.pl dokończone zdanie: „Uczę moje dziecko języka angielskiego, ponieważ…”. Pamiętaj o podaniu swoich danych i numeru telefonu. Rozstrzygnięcie w mikołajki! Zapraszam do zabawy!

Karolina O-M

Regulamin konkursu „Na tropie angielskich słówek”:

 1. Konkurs „Na tropie angielskich słówek” (zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) organizowany jest przez blogo-serwis Mamkowo.pl przy współpracy z marką Kapitan Nauka.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.
 4. Konkurs polega na dokończeniu zdania: „Uczę moje dziecko języka angielskiego, ponieważ…” i wysłaniu odpowiedzi na adres mailowy karolina@mamkowo.pl do 5 grudnia 2017 r. Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe, a także dane uczestnika Konkursu (imię, nazwisko i numer telefonu).
 5. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 6. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy Mamkowo.pl zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nagród nie wysyłamy za granicę).
 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 6 grudnia 2017 r. przez Organizatora, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie oraz poprzez wpis na blogo-serwisie Mamkowo.pl.
 8. Nagrodą w Konkursie jest książka „Na tropie angielskich słówek”. Nagroda zostanie wysłana pocztą. Wygrana nie przekracza kwoty 760 zł, zatem wolna jest od podatku.
 9. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 10. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (mailowo na adres: karolina@mamkowo.pl). Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.
 11. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. Posiada jedynie kontaktowy adres e-mail Uczestnika. Publikacji podlegają dane osobowe zwycięzcy Konkursu oraz zwycięska odpowiedź na pytanie konkursowe, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

One thought on “BIBLIOTECZKA MAMKOWO.PL: „Na tropie angielskich słówek”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *