Wakacje w oddziale przedszkolnym w szkole!

To oficjalne i na razie ostateczne: każde przedszkole jest placówką nieferyjną, co oznacza, że funkcjonuje cały rok, od 1 września do 31 sierpnia, z przerwami na święta. Tak samo teraz będzie w oddziałach przedszkolnych w podstawówkach!

 

Do końca sierpnia 2017 r. przedszkola funkcjonowały przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. Według rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r., które obowiązuje od 1 września 2017 r. doprecyzowano ten zapis i tak „przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców”.

 

Dlatego w organizacji każdego przedszkola nie były i nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie. Może się jednak zdarzyć, że podczas wakacji będzie w placówce mniej dzieci i wówczas organ prowadzący może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli pełniących w tym czasie dyżur. I tu uwaga: powyższe przepisy stosuje się także do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. „Organizacja pracy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie powinna odbiegać od organizacji pracy oddziału w przedszkolu” – czytamy na stronie MEN.

 

KOM

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *