Legitymacje i świadectwa odbiorą tylko pełnoletni

Według nowego prawa niepełnoletni uczeń nie odbierze już w sekretariacie szkoły legitymacji szkolnej czy świadectwa podczas zakończenia roku szkolnego!

Weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, podpisane niedawno przez ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych określa przede wszystkim warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych, innych druków dla przedszkoli oraz szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także dla dotychczasowych gimnazjów dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych. Przepisy rozporządzenia zawierają uregulowania odnoszące się głównie do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Odbiór każdego dokumentu dla niepełnoletniego ucznia rodzice będą musieli teraz kwitować podpisem. Dopiero po ukończeniu osiemnastego roku życia uczeń sam będzie mógł zgłosić się po legitymację czy odebrać świadectwo.

Rozporządzenie sprawiło też, że ze wzoru legitymacji szkolnej (zarówno w postaci papierowej, jak i e-legitymacji  oraz mLegitymacji) usunięte zostanie pole przeznaczone na wpisanie adresu zamieszkania ucznia. Zrezygnowano również z umieszczania miejsca urodzenia ucznia na wzorach świadectw szkolnych, dokumentów wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, indeksów i zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

KOM
Fot. MEN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *