Wybierz sobie prezent! KONKURS

Nastał grudzień, czas prezentów. Z tej okazji Mamkowo i Sklep Mamkowo ogłaszają wielki świąteczny konkurs, w którym do wygrania jest to… zabawka, którą sobie sam wybierzesz!

 

Co Ty na to? Sam decydujesz, co możesz wygrać – do wyboru dowolny produkt z kategorii „Zabawki” Sklepu Mamkowo (www.sklep.mamkowo.pl). Jak zagrać? Po pierwsze wybierz sobie nagrodę na stronie sklep.mamkowo.pl w kategorii „Zabawki” . Po drugie – wyślij na maila sklep@mamkowo.pl link do wybranego produktu wraz ze swoimi danymi (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) – w tytule wiadomości napisz po prostu KONKURS. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe!

 

Zabawa trwa przez cały grudzień. Jak zostanie wyłoniony zwycięzca? Mogłabym losować, ale to nie takie proste ze względów prawnych, a więc zdam się na moje Dzieci. To one dokonają wyboru – wybierając produkt, z przesłanych przez Was, który im się najbardziej spodoba. Łaska moich Maluchów na pstrym koni jeździ, więc ja sama nie jestem w stanie przewidzieć, co im się za miesiąc spodoba. A może to być wszystko…

 

Gotowi do zabawy? Czekam więc na Wasze maile!

 

KOM

 

Sponsorem nagrody jest:

 

***

Regulamin konkursu „Wybierz sobie prezent”

 1. Konkurs „Wybierz sobie prezent” (zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) organizowany jest przez blogo-serwis Mamkowo.pl i Sklep Mamkowo (www.sklep.mamkowo.pl).
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją poniższych zgód:
  a. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym na gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie podanych przeze mnie przy rejestracji danych osobowych przez blogo serwis Mamkowo.pl oraz Sklep Mamkowo (www.sklep.mamkowo.pl) w zakresie i w celu świadczenia usług w ramach niniejszego Konkursu tj. na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów oraz dostarczenia i realizacji nagród. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu oraz zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  b. Wyrażam zgodę na świadczenie przez blogo-serwis Mamkowo.pl oraz Sklep Mamkowo (www.sklep.mamkowo.pl) usług drogą elektroniczną oraz na dostarczanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 4. Konkurs polega na wskazaniu wybranej nagrody w kategorii „Zabawki” na stronie www.sklep.mamkowo.pl (link do kategorii: http://sklep.mamkowo.pl/c/29/zabawki-dla-starszakow.html) i wysłanie linka do niej wraz z własnymi danymi (imię, nazwisko, adres i numer telefonu) na adres sklep@mamkowo.pl do 31 grudnia 2018 r. W tytule wiadomości należy podać hasło: „KONKURS”.
 5. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy Czytelnicy Mamkowo.pl zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nagród nie wysyłamy za granicę).
 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 6 stycznia 2019 r. przez Organizatora, zwycięzca zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie.
 7. Nagrodą w Konkursie jest przedmiot z kategorii „Zabawki”  Sklepu Mamkowo. Nagrody zostaną wysłane pocztą. Wygrana nie przekracza kwoty 760 zł, zatem wolna jest od podatku.
 8. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 9. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (mailowo na adres: sklep@mamkowo.pl). Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres raz numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.
 10. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów oraz dostarczenia i realizacji nagród. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

***

 

Dla Użytkowników Facebooka:
Nie chcesz przegapić żadnego wpisu na Mamkowo? Kliknij „Lubię to!” na moim fanpage: Mamkowo – serwis dla rodziców (wcale nie musisz być rodzicem, ale możesz, nie zabronię Ci tego). Od razu rzutem na taśmę zapraszam do mamkowej grupy.

 

A może masz profil na Google+?
W takim razie wpadaj na konto Mamkowo!

 

A miłośników Instagrama zapraszam na profil Mamkowo.pl.

 

Do zobaczenia!

 

41 komentarzy do “Wybierz sobie prezent! KONKURS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *