Nowy przedmiot w szkole?

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, napisał do Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji, aby wprowadzić do planu lekcji w polskich szkołach nowy przedmiot.

Rzecznik Praw Pacjenta chciałby, aby w szkole pojawił się przedmiot „Wiedza o Zdrowiu”. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że pacjenci – chcąc uzyskać niezbędne świadczenia zdrowotne – często czują się zagubieni i zdezorientowani.

Podnoszenie poziomu świadomości na temat praw pacjenta jest niezwykle istotne, ponieważ osoby, które znają swoje prawa mają szansę dostrzec pewne nieprawidłowości i w porę na nie zareagować – twierdzi Chmielowiec. – Część pacjentów nie wie jakie są zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, inni natomiast po świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – udają się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pacjenci nie zawsze rozróżniają świadczenia publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej. Nie wiedzą, że zobowiązani są do pozyskania skierowań, często nie znają podstawowych zasad ubezpieczenia zdrowotnego. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że pacjenci nie rozumieją zagrożeń związanych z niestosowaniem się do zaleceń lekarskich, a personel medyczny, z uwagi na liczne obowiązki – nie ma często czasu na stosowną edukację. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na niepokojące statystyki dotyczące stanu zdrowia Polaków. Z badań wynika, iż największym zagrożeniem dla życia kobiet i mężczyzn w Polsce są od lat choroby układu krążenia – odpowiedzialne w 2016 r. za 43,3% ogółu zgonów.

Czego mieliby się uczyć polscy uczniowie? Rzecznik podaje przykładowe zagadnienia:
* zasady zdrowego trybu życia;
* prawa i obowiązki pacjenta;
* podstawy organizacji systemu ochrony zdrowia;
* podstawowa wiedza w zakresie pomocy osobom przewlekle chorym;
* poznanie wybranych jednostek chorobowych i zarys sposobów ich leczenia lub reagowania na zachorowanie (przykładowo np. grypy, chorób krążenia, cukrzycy, alergii, chorób zakaźnych);
* podstawowe zasady pierwszej pomocy;
* podstawowa wiedza w zakresie zbilansowanego sposobu odżywiania;
* metody redukcji stresu;
* ocena konsekwencji działań profilaktycznych i znaczenie sportu;
* wiedza o szczepieniach ochronnych oraz o zalecanych badaniach niezbędnych dla danej grupy wiekowej;
* pojęcia z obszaru prawa ochrony zdrowia m.in: pacjent, produkt leczniczy, suplement diety; kosmetyk.

Według rzecznika warto rozważyć wdrożenie tego przedmiotu przynajmniej na dwóch etapach nauki, tj. edukacji wczesnoszkolnej oraz dla uczniów w starszych klasach.

KOM
Fot. Canva

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *