Mamkowo.pl poleca: Klub Kobiecych Matek we Wrocławiu [KONKURS] – AKTUALIZACJA!

Dwie całkowicie różne matki połączyły swoje siły, zasoby i doświadczenia… – mówi Aneta Bugańska, właścicielka klubokawiarni dla maluchów Dzieciolada we Wrocławiu. – Teraz w klubokawiarni będziemy się skupiać na rozwoju mam.
Mamkowo.pl patronuje temu przedsięwzięciu.

 

Klub Kobiecych Matek to cykl spotkań dla kobiet, który ma na celu wsparcie i rozwój kobiety-mamy.

 

Mówi się, że szczęśliwa matka to szczęśliwe dziecko. I to prawda. Przecież tak bardzo pragniemy, by nasze dzieci były szczęśliwe. Czego jednak potrzebujesz, by być szczęśliwą matką? My uważamy, że to mądre powiedzenie należy poprzedzić innym ważnym stwierdzeniem, o którym często zapominamy – mówią prowadzące: Aneta Bugańska i Natalia Rolak. – Szczęśliwa matka to najpierw szczęśliwa kobieta.

 

Aneta Bugańska to właścicielka Dzieciolady (o klubokawiarni poczytaj TUTAJ), mama Franka, od lat zajmująca się HR-em. Wspiera na co dzień klientów biznesowych, pracowników i kandydatów do pracy. W obszarze jej zainteresowań jest głównie kobieta i jej potencjał zawodowy. Natalia Rolak zaś jest psychoterapeutką, pedagogiem, mamą Tymka i Helenki. Prowadzi warsztaty dla kobiet. Założyła Twórczy Dom Kobiet. Na co dzień prowadzi również autorskie zajęcia dla dzieci.

 

Jest moment, kiedy dziecko staje się epicentrum naszego świata. Jest moment, kiedy zapominasz o sobie bo maluszek wymaga ciągłej uwagi, kiedy bywasz zmęczona, sfrustrowana, osamotniona. Jest taki moment kiedy matka potrzebuje spotkać drugą matkę. Zapraszamy Cię na ważne, cykliczne kobiece spotkanie dla mam w kameralnej atmosferze. Tutaj Ty i Twoja kobiecość będziecie w centrum. Tu możesz przynieść ze sobą problemy dnia codziennego, stres który skumulował się w Twoim ciele, swoją niepewność. Swoje rozterki i przekonania. Możesz przynieść pytania, jakie kołaczą Ci się po głowie. Tu usłyszysz historie innych kobiet. Może znajdziesz inspirację? Wsparcie, albo weźmiesz głęboki oddech pełen ulgi. Tu niewątpliwie nie raz poczujesz mięśnie swojego brzucha od spontanicznego śmiechu. Tu przypomnisz sobie o sobie – zachęcają prowadzące.

 

Pierwsze spotkanie Klubu Kobiecych Matek w środę, 18 kwietnia, o godz. 18.30.

 

Będziemy rozmawiać na temat rozwoju, wsparcia w obszarze pracy, biznesu, rozwoju zawodowego – takie tematy będę ja prowadziła, a druga prowadząca Natalia będzie wspierała mamy od strony psychologicznej – mówi Aneta Bugańska. – Chcemy zrobić cykliczne warsztaty dla mam, ale bez dzieci.

 

Spotkanie odbędzie się w kameralnej grupie (maksymalnie 10 mam), cena dwóch godzin warsztatów to 50 zł. Mamkowo ma dla Was wejściówkę na te warsztaty. Co trzeba zrobić, aby ją dostać? Wystarczy napisać maila na adres karolina@mamkowo.pl i w jednym zdaniu odpowiedzieć na przewrotne pytanie: „Czy mama ma prawo być kobieca?” (regulamin konkursu poniżej).

 

UWAGA AKTUALIZACJA!

Wspólnie z organizatorkami ustaliłyśmy, że będą jeszcze trzy nagrody dodatkowe 🙂 Dla kolejnych trzech Pań – zniżki 15 zł na wejściówki (czyli zamiast 50 zł zapłacisz 35 zł)!

 

Klub Kobiecych Matek będzie działał w Dziecioladzie (ul. Skrzydlata 21a/1b Wrocław), zapisy: tel. 505 870 397, mail: poczta@dzieciolada.pl.

 

 

***

 

Regulamin konkursu „Klub Kobiecych Matek we Wrocławiu”

 1. Konkurs „Klub Kobiecych Matek we Wrocławiu” (zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) organizowany jest przez blogo-serwis Mamkowo.pl przy współpracy z klubokawiarnią Dzieciolada z Wrocławia.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.
 4. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Czy mama ma prawo być kobieca?” i wysłaniu jej na adres mailowy karolina@mamkowo.pl do 15 kwietnia 2018 r. Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe, a także dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko i numer telefonu). Z jednego adresu mailowego można wysłać tylko jedną wiadomość konkursową.
 5. Nagrodą główną w Konkursie jest wejściówka na warsztaty ‘Klub Kobiecych Matek’, które odbędą się we Wrocławiu w środę, 18 kwietnia 2018 r., w klubokawiarni Dzieciolada. Nagrody dodatkowe to 3 zniżki na wejściówkę na warsztaty (15 zł każda). Wygrane nie przekraczają kwoty 760 zł, zatem wolne są od podatku. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 6. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 7. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy Czytelnicy Mamkowo.pl zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 16 kwietnia 2018 r.  przez Organizatora, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie oraz poprzez wpis na blogo-serwisie Mamkowo.pl.
 9. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 10. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (mailowo na adres: karolina@mamkowo.pl). Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.
 11. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. Posiada jedynie kontaktowy adres e-mail Uczestnika. Publikacji podlegają dane osobowe zwycięzcy Konkursu oraz zwycięska odpowiedź na pytanie konkursowe, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

 

Karolina O-M
Fot. Archiwum Anety Bugańskiej

 

Wpis powstał przy współpracy z klubokawiarnią Dzieciolada

4 komentarze do “Mamkowo.pl poleca: Klub Kobiecych Matek we Wrocławiu [KONKURS] – AKTUALIZACJA!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *